Zaoberám sa projektovaním stavieb so sídlom v Krížovej Vsi, vykonávam svoju činnosť od roku 2011 po ukončení 10 ročnej praxe. V spolupráci so spoločnosťou Agropol.lee.sk Vám poskytneme komplexné inžinierske služby v stavebníctve, zahrňujúce projektovú prípravu stavieb od štúdií až po realizačné projekty, inžinierske činnosti, konzultačné činnosti pre investorov a dozorné činnosti na stavbe. 

Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Stavebných profesií
 • Architektonické riešenia
 • Komplexná projekčná činnosť
 • Konštrukcie pozemných stavieb
 • Interiérová tvorba
 • Zdravotechnika – voda, kanál
 • Ústredné vykurovanie
 • Plynofikácia

Inžinierskych sietí
 • vodovod 
 • splašková a dažďová kanalizácia 
 • NTL, STL, VTL plynovod

3D Vizualizácie